Voorwoord (Preface)
De economie in Noord-Holland ontwikkelt zich in een hoog tempo. De bedrijvigheid in de gemeente Hollands Kroon speelt daarin een belangrijke rol. Tegelijkertijd zijn meerdere grote projecten in uitvoering genomen en dat trekt een wissel op de beschikbaarheid van arbeidskrachten en de inzet van gespecialiseerde onderaannemers.

Als gemeentebestuur spelen we daarop in door actief beleid te ontwikkelen voor grote logiesaccommodaties voor buitenlandse werknemers. Daarnaast zien we het als onze rol om partijen te verbinden. Het initiatief voor deze bedrijvengids heeft daar alles mee te maken. Het is een handig middel om snel de weg te vinden binnen het brede spectrum aan de meest uiteenlopende dienstverleners in onze gemeente.

Ik vertrouw erop dat u hiermee uw voordeel kunt doen. Ondertussen wens ik u veel succes met uw activiteiten in Hollands Kroon!


Theo Meskers

Wethouder Economische Zaken